This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Verem Mikrobunu Robert Koch’dan 150 Sene Önce Keşfeden Ünlü Türk Doktor: Abbas Vesim Efendi

Anasayfa/bizden haberler, genel/Verem Mikrobunu Robert Koch’dan 150 Sene Önce Keşfeden Ünlü Türk Doktor: Abbas Vesim Efendi

Abbas Vesim Efendi, Osmanlı İmparatorluğu zamanında on sekizinci asırda yetişen hekim, hattat ve astronomi alimlerindendir. Kambur Vesim Efendi ve Derviş Abbas Tabib isimleriyle de bilinen Abbas Vesim Efendi doğruluğu tam olarak kanıtlanmamış olmakla birlikte 1689 yılında Bursa’da doğdu. 1720 yıllarına kadarki gençlik hayatında kendisi gibi çağının ünlü hekimlerinden olan Bursalı Ali Münşi ve Ömer Şifai’den tıp, Yanyalı Esat  Efendi’den felsefe dersleri aldı.

Diğer taraftan, İstanbul Galata’da oturan Batılı hekimlerle münasebet kurup Latince ve Fransızca öğrenmiş, hatta bazı İtalyanca tıp metinlerini Türkçe’ye tercüme ettirerek, Av-rupa’daki gelişmelerden de haberdar olmuştur. Bir ara tahsil maksadıyla Hicaz, Şam ve Mısır’a gitti. Birçok ilmi araştırmalarda bulunup tıp alanındaki bilgisini geliştirdi. İstanbul’a dönüşünde Sultan Selim Camii civarında eczane ve muayenehane açtı. İstanbul’da 40 sene müddetle doktorluk yapıp, hem insanlara hizmet etti, hem de tıp alanındaki bilgisini geliştirdi.

Osmanlı doktorluğunu olgunluğa götürmekte büyük hizmeti olan Abbas Vesim Efendi’nin, şahsi tecrübeleri ve verem hakkında en son keşiflere yakın araştırma ve incelemeleri vardır. Tıbbı iyice anlayabilmek için fizik, mekanik ve tecrübi kimyayı bilmenin gerekli olduğunu savunurdu. Bu konuda “Tıbb-i Cedid-i Kimyevi” adlı bir eser yazdı.

Kendi adını taşıyan verem basilini bulduğu için, 1905 yılında Nobel Tıp Ödülü’nü alan Robert Koch hakkında bilgi edinmek isteyenler, Batı kaynaklarına başvurduklarında şu satırlarla karşılaşırlar: 1843 yılında Clausthal’de doğan Koch; Göttingen Üniversitesi’nde tıp öğrenimi gördüğü, 840 yılında “bulaşıcı hastalıklara canlı mikroorganizmaların neden olduğu” görüşünü ortaya atan Friedrich Gustav Jacop Henle başta olmak üzere, Casimir-Joseph Davaine ve Louis Pasteur’dan esinlenerek araştırmalar yapmıştır.

Yine söz konusu kaynaklar, Robert Koch’un üniversiteden öğretmeni Henle’nin ortaya attığı bu kuramı; ilk olarak Rönesans bilgini, 1478 doğumlu (yani İslâm alimi Akşemseddin’in vefatından 19 yıl sonra doğmuş) olan Girolamo Fracastoro tarafından ortaya atıldığını yazarlar. Fracastoro’yu bu konuda bilimsel açıklama yapan ilk bilim adamı olarak kabul ederler. Akşemseddin’in bu konuda yazdıklarından ve Robert Koch’tan 150 sene önce, “Vereme, akciğerde yerleşen bir mikrop sebep olur” diye yazan Kambur Vesim lâkabıyla ün yapmış Vesim Abbas bin Abdurrahman bin Abdullah’dan söz etmezler.

Adnan Adıvar, “Osmanlı Türklerinde İlim” isimli eserinde, “Vesim Abbas, dizanterinin bulaşıcı olduğunu ve mikrobunu açıklamıştı. Bu bağırsak hastalığının bazı tedavi usullerini belirtmişti. O devirde amip ve basil müessirlerini dahi vasıflandırmıştı. Akciğerde yerleşen bir mikrop vasıtasıyla veremin meydana geldiğini açıklamıştır” diye yazar.

Dr. Osman Şevki, “Beş buçuk Asırlık Türk Tababeti” isimli eserinde, “Kambur Vesim’in verem hakkındaki bilgilerine, 20. asır başlarında bile tıbbın fazla bir şey ekleyemediğini” belirtir. Aynı yorumu, Mehmet Tahir de, “Osmanlı Müellifleri” isimli eserinde tekrarlar.

Şişli Etfal Hastanesi Başhekimi İbrahim Paşa, İkdam gazetesinin 4040 sayılı nüshasında yazdığı makalede, “Vesim Abbas’ın hastalık mikroplarını Avrupalılardan 300 yıl önce keşfettiği, verem ve frengi hastalıklarının tedavisi konusundaki görüşlerinin ne kadar yerinde olduğu ancak 20. yüzyıl başında kabûl edilmiştir” diye yazar.

2017-08-30T08:21:18+00:00