Troas Medeniyeti

2017-08-29T21:27:44+00:00

İlk olarak Efes ve Milet antik kentleri gibi denize yakın olan kent, Çanakkale Boğazının güneyinde bir liman kenti olarak kurulmuştur. Zamanla Karamenderes nehrinin kent kıyılarına taşıdığı alüvyonlar nedeniyle denizden uzaklaşmış ve önemini yitirmişitir. Bu yüzden yaşanan doğal felaketler ve saldırılar sonrasında yeniden iskan edilmeyip, terk edilmiştir. Troyalılar, Sardis kökenli Herakleid hanedanının yerine geçmiş ve Anadolu'yu [...]

Mysia Medeniyeti

2017-08-29T21:24:04+00:00

Mysia batıda Troad (Troas), güneybatıda Aiolis, güneyde Lidya, güneydoğuda Frigya ve son olarak doğuda Bitinya ile çevrelenmiştir. Bölgenin batı sınırını Gönen Çayı (Aesipus), doğu sınırınıda Mysian Olympus olarak adlandırılan Uludağ oluşturur. Misyalıların yayılımının güneyde Kula yakınlarındaki Yanıkyöre (Katakekaumene) bölgesine kadar uzatan kaynaklar olduğu gibi, bu bölgeyi Lidya (Meonia) veya Frigya'nın bir parçası sayan kaynaklar da [...]

Lydia Medeniyeti

2017-08-29T21:33:20+00:00

Lidyalılar, Frigyalıların yıkılmasından sonra Kral Giges zamanında bağımsız bir devlet kurdular (M.Ö. 687). Lidyalıların başkenti, dönemin en büyük ve zengin kentlerinden olan Salihli yakınlarındaki Sardes (Sard)'dır. Giges, devletin sınırlarını genişletti. Doğu sınırları Kızılırmak ırmağına kadar uzandı. Kimmerlere karşı Asurlularla iş birliği yapmışlar ve bunun sonucunda Kral Yolu Asur'a kadar uzanmıştır. Kral Alyattes zamanında Medlerle savaş [...]

Karia Medeniyeti

2017-08-29T20:59:32+00:00

Günümüzde Aydın ve Muğla illerinin büyük bölümü ile Denizli inlin batı ucunu kapsar.Kuzeyini Büyük Menderes (Maiandros)  Nehri, doğusunu Dalaman (Indos) Çayı sınırlar. Batısı ve güneyi Ege denizidir.Bölge adını Anadolu'nun yerli halkı Karlar'dan alır. Karlar II. Binde Hitit ve Mısır metinlerinde, KARŞİKA yada KARAKİŞA olarak anılırlar. I. Bin yılda Pers kayıtlarında KARKA adıyla geçerler.Herodotos, Karlar'ın Anadolu'nun [...]

Ionia Medeniyeti

2017-08-29T20:52:01+00:00

Anadolu’ya İ.Ö. X. yüzyılın sonlarında gelmeye başlayan Ion göçmenlerinin ana yurdu Kuzey Peloponnesos’taki Argolis’ti. Bölge, adını Küçük Asia’ya Orta Yunanistan’dan gelmiş ve Yunanca’nın farklı bir lehçesini konuşan Hint-Avrupalı göçmenlerden almıştır. Ion adı; eski doğu belgelerinde Υaman ya da Yawan biçiminde, Ionialılar ise Yaunap biçiminde geçmektedirler.[1] Klasik Ionia genel olarak doğuda Lydia, güneyde Karia, kuzeyde de [...]

Aiolis

2017-08-29T20:46:07+00:00

Aiolis; Anadolu’nun antik bölgelerinden birinin adıdır. Batı Anadolu’da Kazdağı Yarımadası’nın güneyinden İzmir Körfezi’ne kadar uzanan kıyı alanını içine alır, başka bir tanımla Edremit Körfezi’nden Foça’ya kadar uzanan alandır. Herodotos’a göre bu bölgede 12 kent vardı. Bu bilgiye karşın Aiolia Bölgesi’nde 12’den fazla kent bulunması gerekir. En ünlü 12 Aiol kenti şunlardır: Kyme (bugün Nemrutkale), Pitane (bugün [...]